Stuur mij een e-mail  
     
Home
Tijdslijn
Adoptie
Reisverslag 1
Reisverslag 2
Update
Links
  Hoe het begon.

In januari 2001 zochten we op een avond op het internet naar informatie over adoptie.
Het eerste wat we lazen was dat de oudste ouder bij aanvraag van de toestemming tot opneming ter adoptie van een buitenlands kind (zoals dat zo mooi heet) niet ouder mocht zijn dan 41 jaar. Daarna stond er nog van alles over leeftijden zoals dat de oudste ouder en het kind niet meer in leeftijd mogen verschillen dan 40 jaar maar dat vonden we op dat moment minder belangrijk. Die 41 jaar wel. Eelco werd namelijk op 16 februari 41 jaar. Of we er nu wel of niet aan toe waren we moesten die aanvraag indienen. Een jaar later kon het immers niet meer. (Nou zijn hier wel weer uitzonderingen op maar daar hebben we ons toen nog maar niet in verdiept).

We besloten direct het aanvraagformulier in te vullen en dan maar eens te kijken wat er allemaal nog zou volgen. We kregen een B.K.A. registratienummer toegekend met daarbij een brief dat vanwege de vele aanvragen het eerste jaar een wachtjaar zou zijn. We hadden zelf ondertussen heel veel informatie opgezocht en ons aangemeld bij diverse bemiddelingsorganisaties om eens te kijken wat die voor ons konden doen als we eenmaal de toestemming binnen hadden.

Kort voor kerst ontvingen wij een brief van de VIA (voorlichting interlandelijke adoptie) dat ze ons verzoek via het ministerie hadden ontvangen en dat we er rekening mee konden houden dat we in 2002 naar de eerste voorlichtingsbijeenkomst konden gaan. Je bent namelijk verplicht 6 bijeenkomsten te volgen waarin alles besproken wordt wat met adoptie samengaat. Door die brief begon het wel te kriebelen. Het ging dan toch echt gebeuren.

VIA Bijeenkomsten.

In januari 2002 heeft Eelco de VIA gebeld met de vraag of er al data bekend was wanneer de cursus gehouden zou gaan worden. Wij waren nog niet ingepland voor het tweede kwartaal maar als we wilden konden we in Amsterdam al in februari meedoen. Nou geweldig want Eelco werkt in Amsterdam dus die route kenden we al. Hierdoor kregen we een kwartaal voorsprong in het hele adoptietraject.

Op 11 februari hadden we dan onze eerste bijeenkomst. Die bestond vooral uit de introductie van VIA en de kennismaking met de medecursisten. De ochtend werd afgesloten met een video over de oorspronkelijke ouders van het adoptiekindje. Hoe geef je die een plaats in het hele verhaal.

De overige 5 bijeenkomsten hadden de volgende onderwerpen:
Achtergrond van het adoptiekind (met beelden uit Colombia).
Ervaringen van een adoptieouder (iemand kwam zijn verhaal vertellen).
De band tussen ouder en kind, vooral de hechting van het kind.
Scheiding en rouwproces. Wat heeft het kind al moeten verwerken.
De eigen situatie van aspirant adoptiefouder.
Opgroeiende adoptiekinderen.
En je eigen wensen en grenzen.

In april sloten we deze bijeenkomsten af en die zou dan nog gevolgd worden door een aantal gesprekken met de raad van kinderbescherming.
Ondertussen hadden we heel goede berichten gehoord over adoptie uit Thailand. Daar we al een aantal keren in het verre oosten op vakantie waren geweest en we het land een beetje kenden sprak ons adoptie uit Thailand op dat moment erg aan. Het nadeel was wel dat de wachtlijst voor Thailand nog heel lang zou zijn. Maar goed dan hadden we nog tijd om daar rustig op vakantie te gaan en al het moois van dat land in ons op te nemen. Zo konden we dan heel wat informatie verzamelen voor ons toekomstige kindje. We hebben dan ook in maart twee aanbiedingstickets geboekt naar Bangkok voor oktober 2002. In het najaar lekker in de tropen genieten en uitgebreid rondtrekken door Thailand, dat was het plan.

Dat dit anders zou gaan verlopen wisten we toen nog niet.

Raad van de Kinderbescherming.

Eind juni 2002 kregen we een uitgebreide vragenlijst van de raad van kinderbescherming waarbij we ongeveer onze hele levensloop moesten opschrijven. (Dit lange verhaal werd gebruikt voor het gezinsrapport dat nog vertaald moest worden dus dit was extra duur).
In juli kwam toen een aardige dame van de raad bij ons thuis om hierover te praten. Dit gesprek verliep heel soepel en het was ook erg gezellig.
Een week later zijn we nog in Zutphen geweest op haar kantoor om te praten en toen was ons rapport klaar. Eind augustus kregen wij onze officiële toestemming voor het adopteren van een buitenlands kindje.

Ons dossier werd doorgestuurd naar een bemiddelingsorganisatie voor bemiddeling in Thailand.

Deelbemiddeling.


Deelbemiddeling, een nieuwe term. Hiervoor draag je zelf een contactpersoon of tehuis aan die dan onderzocht wordt op betrouwbaarheid en zorgvuldig omgaan met adoptiezaken. Immers niemand wil betrokken raken bij kinderhandel. Bij een positief advies keurt het Ministerie van Justitie het betreffende contact bijna altijd goed, en kan door de aspirant adoptieouders een adoptieprocedure in dit land worden gestart. Deze procedure wordt geheel door de ouders gedaan, met uitzondering van de MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf), dit document wordt door de vergunninghouder bij het Ministerie van Justitie aangevraagd.

Het voordeel van deelbemiddeling is dat de procedure veel sneller kan gaan en dat je veel meer betrokken bent bij het hele proces. Inmiddels was de wachttijd voor Thailand opgelopen tot meer dan 2 jaar. We besloten op zoek te gaan naar een eigen contact en onze procedure bij de bemiddelingsorganisatie om te zetten in deelbemiddeling.

Cambodja.

In augustus zijn we in contact gekomen met een kindertehuis in Phnom Penh en de directrice van dit tehuis wilde graag meewerken aan onze adoptie.
Begin september hadden wij alle documenten gereed voor de controle door de Nederlandse bemiddelingsorganisatie.

Tijdens deze periode stond dus ook onze vakantie naar Thailand gepland. We zijn in oktober naar Bangkok gevlogen en na een paar dagen in Thailand doorgebracht te hebben zijn we doorgereisd naar Cambodja. Hier hebben we o.a. het kindertehuis bezocht. (Zie reisverslag 1) en hebben we de aanvullende informatie die de bemiddelingsorganisatie nog nodig had verzameld.

Op 25 november 2002 kregen we een positief advies van de Nederlandse bemiddelingsorganisatie en konden we met deze procedure verder.

Onze kinderen.

In september 2002 hebben wij een voorstel voor twee kinderen gekregen. Een jongetje van 2 jaar oud en een meisje van 1 jaar oud. Broer en zus. Het behoeft natuurlijk geen uitleg dat we dit voorstel geweldig vonden en ook meteen geaccepteerd hebben.  
MichaelJuliette  


Tegenslag.

Half december 2002 kregen wij een brief van het Ministerie van Justitie waarin stond dat er nader onderzoek zou plaatsvinden over de adoptieprocedure in Cambodja en dat de adoptie hierdoor tot nader orde werd opgeschort. Er waren geruchten dat er in Cambodja sprake van corruptie was en dit moest toch eerst door de Nederlandse ambassade in Bangkok onderzocht worden.
We hebben toen een advocaat in de arm genomen en hij vertelde ons dat de reden die het ministerie opgaf voor opschorting niet rechtsgeldig was. Immers ons contact was al goedgekeurd en daarmee ook de procedure van het land. Hierop heeft hij een brief geschreven aan het Ministerie van Justitie met het verzoek onze adoptieprocedure te kunnen afmaken. Ook hierop reageerde het ministerie niet positief en heeft onze advocaat de hele zaak ingediend bij de rechtbank op grond van het verstrijken van respons termijnen.

Rechtszaak.

Op 26 maart 2003 diende onze zaak voor de rechtbank in Zutphen. Ons contact in Cambodja was goedgekeurd door de vergunninghouder en daarmee dus ook de procedure. Corruptie was hierin niet aangetoond dus de rechter zou zich alleen buigen over de Algemene Wet Bestuursrecht en kijken of het ministerie die juist heeft toegepast, óf dat het ministerie - volgens die wet - teveel tijd heeft gebruikt. Op de uitspraak moesten we nog een week wachten.

Op 29 maart 2003 kregen we een brief van het ministerie waarin aangegeven werd dat het onderzoek nog maar een maand zou duren en dat het streven er was om ons voor 1 mei 2003 uitsluitsel te geven.

De uitspraak.

Op 4 april 2003 kregen we de uitspraak van de rechter. Die was niet negatief en ook niet positief. De rechter gaf aan dat de proceduretijden inderdaad overschreden waren maar omdat het ministerie nu aan kon geven binnen een maand een onderzoek afgerond te hebben kregen zij hiervoor nog de tijd. Er werd dus voor een middenweg gekozen.

Het onderzoeksrapport.

Niet op 1 mei maar pas eind mei was het onderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse ambassade in Bangkok, gereed. Het algemene rapport over adopties in Cambodja was uiterst negatief. Wij hadden sterke twijfels over dit hele rapport en dus ook over de negatieve beslissing in onze adoptieprocedure.
Wij zijn dan ook met onze vragen en bevindingen naar het ministerie gegaan en hebben hier ruim 2,5 uur een toch wel zeer prettig en informatief gesprek gehad.

Met de input van een Utrechts advocatenkantoor is het ons gelukt om het ministerie nogmaals naar onze zaak te laten kijken. Ons werd verzocht de gegevens van de kinderen aan hen te doen toekomen en toen bleek dat ook deze gegevens klopten, kon het negatieve besluit herzien worden.

De goedkeuring.

Op woensdag 9 juli 2003 kregen wij dan eindelijk het telefoontje waar we al zo lang op zaten te wachten. Alles was goedgekeurd en we mochten onze adoptie afmaken. Dit kregen we op 11 juli schriftelijk bevestigd.
De bemiddelingsorganisatie heeft toen ons gezinsrapport naar de vertaler verstuurd en wij hebben onze documenten laten legaliseren bij de notaris.
Op 16 juli 2003 zijn alle documenten verzonden naar Cambodja en is de MVV aangevraagd.
Het wachten was nu alleen nog op de Nederlandse Ambassade in Bangkok. Die moesten nog een zogenaamde ‘embassy-letter’afgeven. En hiervoor moest de Ambassade eerst overleg hebben met het Ministerie van Buitenlandse zaken. Na vele faxen, mails en telefoontjes met het Ministerie van Justitie, Ambassade Bangkok en Ministerie Buitenlandse Zaken werd op 4 augustus 2003 de embassy-letter eindelijk verzonden naar Cambodja. Alle documenten waren nu compleet en ons dossier kon ingediend worden bij de betreffende ministeries in Cambodja.

De reis naar onze kinderen.

Op 8 augustus 2003 kregen we vanuit Cambodja al het verzoek om z.s.m af te reizen naar Cambodja om onze kinderen voor altijd in de armen te sluiten. Onze belevenissen van die reis staan vermeld in reisverslag 2.

Naar boven